Uddannelsesforløbet

uddannelsesforløbethvem

 • dig der er mellem 18-24 år
 • dig der vil skabe kulturprojekter
 • dig der er fyldt med gode idéer
 • dig der søger et fællesskab


hvad

 • 1 årigt uddannelsesforløb for kulturskabere
 • oplæg, sparring, workshops og projekter
 • proces og samskabelse
 • 4 selvstændige projekter/events
 • et fællesskabhvornår

 • onsdage (september-jun)
 • 17-21
 • ca. 4 arbejdsweekender

Formålet med uddannelsesforløbet de sceneste 4.0 er at skabe et bindeled mellem unge kulturskabere og det professionelle kulturmiljø i København. 

Dette sker gennem 1-årige samarbejdsaftaler med forskellige kulturinstitutioner, oplæg og sparring med udøvende kunstnere, workshops og selvstændige projekter. Uddannelsesforløbet løber over 1 år og er delt op i tre trimester,

samt 4 projekter.


Uddannelsesforløbet er bygget op omkring ugentlige møder i tidsrummet

17:00 – 21:00, med start i september og afslutning i juni. Udover de ugentlige møder, vil der også være enkelte arbejdsweekender omkring datoerne for projekterne. Formålet med uddannelsesforløbet er, at give deltagerne den nødvendige viden, færdighed og kompetence, som der skal til for at kunne skabe sine egne kreative projekter. Ikke blot inden for et enkelt kulturområde, men inden for en bred vifte af mulige kulturområder, som koncerter, skuespil, dans, tværæstetik osv. Derfor er det også essentielt, at der gennem uddannelsesforløbet kommer forskellige professionelle, som arbejder indenfor forskellige områder. Gennem oplægog workshops vil deltagerne stifte bekendtskab til forskellige metoder, veje ind i branchen og udvide deres netværk i kulturbranchen.


Netop denne opfattelse af, at det skal være et bredt udsnit af kulturbranchen som skal repræsenteres, gør også, at forløbet hvert år vil have til huse på en ny kulturinstitution i København. Formålet med dette er, at gruppen har et bestemt tilknytningssted, en base, hvor der er mulighed for at nå at lære et sted og dets muligheder og begrænsninger at kende. Det betyder ikke, at deltagerne udelukkende skal befinde sig her. Det er et mål, at vise deltagerne forskellige steder i byen, hvor det er muligt at låne/leje billige mødelokaler, så de efter endt forløb, selv har bedre mulighed for at fortsætte med deres engagement. Samtidig er projekterne heller ikke bundet til selve kulturstedet. Det er dog muligt, hvis kulturinstitutionen ønsker at komme med et oplæg til et projekt.

Udover dette, er det eneste andet krav, at det skal komme andre unge mennesker til gode. Dermed kan deltagerne altså helt selv være med til, i fællesskab, at vælge emne og kunstnerisk område.


3.0

2.0